Sinds 1990 zijn wij , Aleid en Rob, werkzaam in onze eigen praktijk aan de Oostergo 11 te Zoetermeer. Beiden zijn we afgestudeerd in Leiden in 1984 en 1985.

Aleid heeft eerst gewerkt in een particuliere fysiotherapiepraktijk in Wassenaar. Na een jaar kreeg zij een baan in Den Haag bij het Tyltylactiviteitencentrum "de Vuurvogel".

Rob heeft eerst vijf jaren gewerkt in een particuliere fysiotherapiepraktijk ook in Wassenaar. In 1989 behaalde Rob het diploma voor acupuncturist en werd lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. De hoogste tijd om voor ons zelf te beginnen. Wij hebben ons in 1990 gevestigd in Zoetermeer op de Oostergo 11, 2716 AP.

We begonnen toen niet alleen aan een eigen praktijk maar ook aan ons gezin. In maart 1990 werd Jelle, onze oudste zoon geboren en op 1 juni van het zelfde jaar opende wij officieel de deuren van onze praktijk. In december 1991 werd Sietse, onze tweede zoon geboren en daarmee is ons gezin compleet. In 1994 behaalde Rob het diploma voor Chinese kruidengeneeskunde. En ook Aleid heeft ondertussen niet stilgezeten. Manuele therapie Marsman, Ademtherapie, Ontspanningstherapie, Bekkenbodemtherapie en werden diploma's in behaald. Wij zijn BIG geregistreerd en staan vermeld in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie en voldoen zo aan alle eisen. Uiteraard wordt er middels nascholingen en cursussen door ons constant gewerkt aan het behouden en uitbreiden van onze kennis en vaardigheden.

Voor ons betekent een eigen "toko" dat wij de fysiotherapie en acupunctuur zo kunnen bedrijven zoals wij vinden dat de zorg voor uw gezondheid eruit dient te zien. Wij staan voor deskundigheid, kwaliteit, privacy en bovenal persoonlijke aandacht.

Rest ons nog te zeggen dat we volledig klaar staan voor u en uw klacht.

Praktijk voor Fysiotherapie, Acupunctuur en Chinese Kruiden
Register Fysiotherapeuten ingeschreven in KRF NL, Lid NVA

Oostergo 11  -  2716 AP  Zoetermeer  -  Telefoon: 079-3210286  -  info@fysiotherapiekranenburg.nl