Uw klachten worden onder andere behandeld met klassieke fysiotherapeutische handelingen zoals:

•  Massage

•  Oefentherapie

•  Fysische Techniek

•  Mobiliserende handgrepen

Maar U kunt bij ons ook terecht voor de hiernaast vermelde specialismen: